O nás
Chráněné bydlení Šanov
Naše začátkyChráněné bydlení je moderní formou podpory. Je to poměrně mladá a nová služba, která nemá v Česku takřka žádnou tradici a v naší zemi se setkáváme s tímto typem sociální služby prozatím v omezeném měřítku.

Prvním impulzem, proč jsme se jako zařízení poskytující již dlouhodobě sociální služby, rozhodli pro tento projekt, byl zájem ze strany našich uživatelů o tento typ služby a dále nastavený proces transformace velkých zařízení. Nemalý podíl na rozhodnutí měla i možnost získat finanční pokrytí projektu z EU a také to, že se v současné době v regionu Znojemska tento typ služby neposkytuje.

V květnu 2008 byl našemu domovu schválen projekt nového typu sociální služby – chráněné bydlení. Celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 6 898 764 Kč. Byla podána žádost o dotaci z Evropských strukturálních fondů v maximální výši 92,5 % celkových nákladů, tj. 6 381 357 Kč. Celková poskytnutá dotace je požadovaných 6 381 357 Kč – dotace z rozpočtu Evropské unie činí 5 863 949 Kč (což je 85 % finančního pokrytí projektu) a dotace z rozpočtu Regionální rady 517 408 Kč ( 7,5 % finančního pokrytí projektu). Zbývajcících 7,5 % do 100 % pokrytí nákladů, tj. 517 407 Kč, poskytl zřizovatel našeho zařízení, Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Náš projekt chráněného bydlení byl realizován v obci Šanov, přibližně 10 km od stávajícího domova uživatelů – Zámku Břežany. Jednalo se o výstavbu dvou objektů, kde je tato sociální služba poskytována ve dvou formách, a to jako komunitní bydlení a dále jako individuální bydlení v samostatných bytech. Předpokládáme poskytování této služby pro 8 – 10 našich uživatelů, v následujících letech pro další žadatele. Cílovou skupinou jsou osoby se středně těžkým stupněm mentálního znevýhodnění.

Realizace projektu probíhala v těchto etapách:• Rok 2007 – 2008: příprava projektu a jeho schválení
• Rok 2008 – 2009: realizace stavby chráněného bydlení, kolaudace objektů
• 20. listopadu 2009: slavnostní otevření a předání objektů chráněného bydlení
• Leden – březen 2010: dovybavení objektů chráněného bydlení, přestěhování klientů
• Duben 2010: začátek poskytování nové služby chráněného bydlení

Cíle Chráněného bydlení Šanov• Podpora uživatele k samostatnému, nezávislému bydlení, životu, začlenění do společnosti
• Podpora uživatele v maximální možné míře zvládnout péči o sebe sama a svou domácnost
• Podpora rozvoje pracovních dovedností uživatele – podporované zaměstnávání, nabídka práce v dílnách...
• Podpora uživatele v maximální míře zvládnout užívání veřejně dostupných služeb (obchody, pošta...)
• Podpora rozvoje rozumových schopností uživatele – návaznost kurzů základů vzdělání
• Podpora uživatele v umění přijmout pomoc asistenta

Otevření a předání stavby Chráněného bydleníDne 20. 11. 2009 proběhlo v Šanově slavnostní otevření a předání stavby „Chráněného bydlení“. Zúčastnili se všichni klienti, kteří by chtěli do chráněného bydlení především. Prohlédli si místo, kde od ledna 2010 budou trávit zbytek života. Jako investor ředitel Zámku Břežany Mgr. Jiří Herzig a technický dozor investora ing. Zdeněk Doubek ml. a Zdeněk Doubek st. pomyslným klíčem odemkli a předali pozemek Stavební dodavatelské firmě RENOV s. r. o. Znojmo, jejíž jednatel je ing. Aleš Pokorný. Předání se zúčastnil i stavby vedoucí firmy RENOV s. r. o. Znojmo pan Stanislav Loucký a samozřejmě starosta obce Šanov Petr Škarek. V neposlední řadě přišel i projektant ing. Vladislav Škarek, který nás doprovází od zrodu projektu a bude nás provázet až do konce. Po uvítání, velkých plánech a slovech přišlo na řadu i šampaňské. Provázelo nás špatné počasí, ale ani to nezkazilo náladu a očekávání všeho příštího. Poté se naši klienti rozjeli zpět do Zámku a celou cestu plánovali své nové bydlení.

Chráněné bydlení Šanov - Slavnostní otevření a předání stavby Chráněného bydlení     Chráněné bydlení Šanov - Slavnostní otevření a předání stavby Chráněného bydlení

Chráněné bydlení Šanov - Slavnostní otevření a předání stavby Chráněného bydlení     Chráněné bydlení Šanov - Slavnostní otevření a předání stavby Chráněného bydlení

Fotografie ze slavnostního otevření a předání Chráněného bydlení Šanov si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.Z našeho Chráněného bydleníNaše bydlení     Denní činnosti     Volnočasové aktivity     Pleteme z novin


Chráněné bydlení Šanov - Denní činnosti     Chráněné bydlení Šanov - Pečeme cukroví

Chráněné bydlení Šanov - Naše motto     Chráněné bydlení Šanov - Naše motto

Chráněné bydlení Šanov - Cílová skupina     Chráněné bydlení Šanov - Cílová skupina
Prezentace Chráněného bydlení ŠanovPrezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 1

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 2

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 3

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 4

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 5

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 6

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 7

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 8

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 9

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 10

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 11

Prezentace Chráněného bydlení Šanov – Snímek 12